مقدمه هر انسانی در چرخه زندگی، سه مرحله مهم را در پیش رو دارد؛ تحصیل، اشتغال و ازدواج. تحصیل در مراحل اولیه معمولا” با هدایت والدین و معلمان انجام می شود. اما در گذار از دوره آموزش عمومی به دبیرستان و دانشگاه نقش خود فرد برجسته تر می شود. در مرحله تحصیل، مهمترین  نقش آفرینی […]

ادامه‌ی متن زندگی خطی نیست؛ نگاهی جامعه شناختی به تحصیل، اشتغال و ازدواج

حسنی زنجانی on اکتبر 5th, 2014

    سبک زندگی، الگوی کنش های روزمره ماست. سبک زندگی سالم نیز الگوی کنش های معطوف به سلامت جسمی، روانی و اجتماعی است. به عبارت دیگر، سبک زندگی سالم، مجموعه ای از رفتار های روزمره ماست که بر سلامت و بیماری تاثیر قابل توجهی دارد. در بیشتر متون موجود، سبک زندگی سالم از دیدگاه سلامت […]

ادامه‌ی متن سبک زندگی سالم؛ چشم اندازی برای آینده بهتر