حسنی زنجانی on جولای 18th, 2015

زیاد شنیده ایم که “خواستن توانستن است” اما بهتر است به ضرب المثل دیگری توجه کنیم که می گوید”اگر بخواهیم، راهی پیدا می شود.” به عبارتی بین دانستن و توانستن حلقه های گم شده ای وجود دارد که باید آنها را بشناسیم. یکی از این حلقه ها، ” پیدا کردن روش” تبدیل دانستن به توانستن […]

ادامه‌ی متن روش برنامه ریزی برای زندگی شخصی