حسنی زنجانی on نوامبر 4th, 2021

در تاریخ قوم بنی اسرائیل، درس های زیادی برای آموختن وجود دارد. شاهد تکرار تاریخ هستیم؛ روز های پیش رو، صحنه رویارویی موسی(ع) با فرعونیان است. موسی زمان، امام زمان عج است که عصای موسی(ع) با اوست و با الگوی محمدی اش(ص) وحدت آفرین است، در حالی که فرعونیان با گروه گروه کردن مردم آنها […]

ادامه‌ی متن عبرت های بنی اسرائیل در زمانه ما