حسنی زنجانی on مارس 17th, 2016

فصلنامه راهبرد اجتماعي فرهنگي ص37 محمد سعید ذکایی و محمد حسین حسنی رشد روزافزون كاربران رسانه هاي اجتماعي، گذار از مخاطب شناسي و توجه به كاربر شناسي را حائز اهميت ويژه اي نموده است. از اين رو مقاله حاضر به منظور شناخت تفاوت مفهوم مخاطب با كاربر، انگيزه شناسي و گونه شناسي كاربران ايراني رسانه […]

ادامه‌ی متن گونه شناسي كاربران رسانه هاي اجتماعي

حسنی زنجانی on مارس 10th, 2016

محمد سعيد ذكايي ، محمد حسين حسني   فصلنامه پژوهش هاي ارتباطي 84 صص 77-95 رسانه هاي اجتماعي، شبكه اي از كاربران فعال در بستر وب اجتماعي هستند كه از طريق توليد، به اشتراك گذاري، مصرف و بازيابي انواع محتواي ديجيتال، با يكديگر تعامل چندگانه و چندلايه دارند. رشد روزافزون رسانه هاي اجتماعي و پيامدهاي فرهنگي و […]

ادامه‌ی متن رسانه هاي اجتماعي: مفهوم سازي و گونه شناسي