حسنی زنجانی on نوامبر 22nd, 2013

برای مشاهده در ابعاد بزرگتر، روی تصویر کلیک راست نموده  و اولین گزینه را انتخاب کنید.

ادامه‌ی متن طبیعت شور انگیز:پاییز

حسنی زنجانی on نوامبر 22nd, 2013

اگر موفقیت را رسیدن به اهداف مهم زندگی در محدوده زمانی تعریف شده بدانیم، در این صورت می توان آن را به داشتن چهار نوع از ارتباط موثر نسبت داد: ارتباط با خدا، ارتباط با خود، ارتباط با انسان های دیگر و ارتباط با طبیعت. ارتباط با خدا دریافت پیام اوست از طریق مطالعه کلام […]

ادامه‌ی متن موفقیت به روش ارتباطی